SPELHANDBOKA:

  OM SPELHANDBOKA
  Spel - hva er det?
  Ildsjel og medarbeidere
  Om prosjektet
  Nettverket Historiske spel
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD

 NETTVERKET    HISTORISKE SPEL

 SPEL LANDET RUNDT


Søk i Spelhandboka
via Google:


Spelhandboka


Etter 1.7.2014 er Spelhandboka blitt drevet uten økonomisk støtte. Vi jobber med å finne løsninger slik at det redaksjonelle arbeidet kan komme i gang igjen i 2015. Inntil videre må vi stille det redaksjonelle arbeidet i bero.
NB: Støtteordningen for historiske spel/friluftsspill har søknadsfrist 3. februar 2015. (Klikk for info.)

Nye artikler 2014:
Turid Hofstad:
Stiklestadspelet – tradisjon og nyskaping (oppdatert artikkel)

Artikkelforfatteren er direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter
.
Gry Hege Espenes:
Suffløren

Artikkelforfatteren er sufflør ved Det Norske Teatret
.
Gjermund Andresen:
Scenografi og scenografi i spel

Artikkelforfatteren er u
tdannet scenograf og kostymedesigner fra Liverpool Institute for Performing Arts, LIPA og har siden 2004 jobbet frilans ved de fleste teatrene i Norge.
Turid Bjørnsen:
Rekvisitøren

Artikkelforfatteren er rekvisitør ved Trøndelag Teater.

Nora Evensen:
Samspill mellom amatører og profesjonelle

Artikkelforfatteren er sceneinstruktør med erfaring fra en rekke profesjonelle teateroppsettinger og spel.
Maren Togstad: Maskør og parykkmaker

Artikkelforfatteren er frisør, maskør og parykkmaker. Bildet viser Maren Togstad og skuespiller Tore B. Granås i forbindelse med «The 39 Steps» (Nord-Trøndelag teater). Foto: Bjørn Tore Ness.Lars Eggen: Som sanger i et spel

Artikkelforfatteren er freelance sanger og har deltatt ved en rekke spel og operaproduksjoner rundt om i Norge. Han er produsent for Tylldalspelet.
Ane Wennevold: Produksjonsledelse

Med utgangspunkt i erfaringer fra blant annet «Lady Arbuthnott» (Sunndal), «Bør Børson» (Støren) og «Skottet i Buvika» (Skaun).
Martin Hynne: Én produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse

Artikkelforfatteren var produksjonsleder for
«Spelet om Heilag Olav» 2010-2013. (Artikkelen er en oppdatering av en tidligere versjon.)
Karen Høie: Barn i spel

Karen Høie driver Kulturproduksjoner sammen med Svein Gundersen.
Hun har skrevet vandrespillet «Unga på Skansen».
Kari Kluge: Barn og spel - Tanker rundt øvelsesperiode og forestillingsperiode

Kari Kluge er daglig leder for «Elden» på Røros.


Nye artikler (november/desember 2013):
Kristoffer Jørgensen: Scenekamp

Artikkelforfatteren er profesjonell kampkoreograf og stuntmann, og har laget kamp- og stuntscener i mer enn 100 ulike teateroppsetninger og over 50 film- og TV-produksjoner, også mange internasjonale produksjoner.

Berit Haltvik With: Å starte opp en kostymejobb

Artikkelen erstatter den tidligere «Kostymets vandring fra ide til scene».

Jon Nygaard: Avhandlinger, oppgaver og utredninger om friluftsteater, lokale og historiske spel

Terje Lindberg: Dette skal du gjøre - 10 råd for dramaturger

Artikkelforfatteren har lang erfaring fra teater og media som dramaturg, regissør og programlederutvikler.

Knut Alfsen: Figurteater - en folkelig teaterform som med hell kunne vært mer brukt i spel

Redaksjonen for Spelhandboka er på jakt etter nytenking innafor spelfeltet. Dette bidraget er fra daglig leder for den frie gruppen «Levende Dukker» som Knut Alfsen startet sammen med Agnes Schou i 1987. Han har bred erfaring fra feltet figurteater og har blant annet vært teatersjef ved Figurteateret i Nordland. I 2012 ga han ut «Med liv og sjel – lærebok i figurteater».

Ny ansvarlig utgivar for Spelhandboka

Frå 1. juli 2013 har redaksjonen inngått ein avtale som gjer Nettverket Historiske Spel til ansvarlig utgivar for Spelhandboka. Med det har nettstaden fått ei formell forankring i det nasjonale spelmiljøet.

Nettverket Historiske Spel

Før jul 2013 ble nettverket medlem av Norsk Teaterråd. Nettverket har også etablert seg på Facebook.

Lik Spelhandboka på Facebook

Gjennom å like fb-sida vår vil du få informasjon ikke bare om oppdateringer av Spelhandboka, men også om aktuelle spel landet rundt.

Video i spelkalenderen

Det er mulig å legge inn videoklipp i spelkalenderen (klikk her for eksempel). Spelarrangører redigerer informasjonen i kalenderen sjøl, kontakt post@spelhandboka.no.

spelhandboka.no er et hjelpemiddel for den som planlegger en teaterproduksjon og for medarbeidere i prosjektet. Her presenterer vi artikler av og intervjuer med personer som har erfaring fra spel- og teaterproduksjoner.

Norsk spelkalender er Norges mest komplette oversikt over historiske spill, friluftspill og liknende sceniske forestillinger. Denne oppdateres i samarbeid mellom redaksjonen, Norsk Teaterråd og arrangørene.

spelhandboka.no er tilgjengelig som nettsider og for gratis nedlasting og utskrift. Opphavsretten tilhører artikkelforfatterne.


Legg gjerne lenke til sidene våre:

http://spelhandboka.no/
http://spelhandboka.no/kalender.asp


Kåret til kvalitetsnettsted 2009 og 2010 av ABC Startsiden.


Relevant lesestoff:

 

Foto oppe til høyre:

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no