SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

  ADMINISTRASJON
  Eierstruktur
  Styre
  Produksjonsleder
  Økonomiansvarlig
  Markedsansvarlig
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Administrasjon


Det finnes ingen fasitsvar på hvordan spel og teaterproduksjoner skal administreres. Imidlertid vil det dukke opp en del likhetstrekk og felles problemstillinger. Disse kan løses gjennom god organisering og ved å være bevisst de valg man foretar før man starter en produksjon. Hvem som skal være eier av et spel, er det første som må avklares.

 

Foto oppe til høyre: Herøyspelet.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no