SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

  ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Artikler, intervjuer

De fleste artiklene er skrevet for spelhandboka.no, noen er publisert andre steder tidligere og brukt her med tillatelse fra forfatteren.


Historikk og fakta

Hvilken rolle spiller spel?
Av Jon Nygaard

Avhandlinger, oppgaver og utredninger om friluftsteater, lokale og historiske spel
Av Jon Nygaard

Stiklestadspelet - tradisjon og nyskaping
Av Turid Hofstad

Den eventyrlege historia
Av Maria Danielsen.

Historisk materiale, myter, sagn
Av Birger Sivertsen, historiker.


ADMINISTRASJON

Produksjonsledelse
Av Ane Wennevold.

Én produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse
Av Martin Hynne, produksjonsleder.


KUNSTNERISK ANSVAR

Regissør

Hvem eier forestillingen?
Av Nora Evensen, instruktør

Scenekamp
Av Kristoffer Jørgensen

Dramatiker

Grenseoppgang mellom store og små rettigheter
Av TONO

Og så var det disse forfatterne, da...
Av Kjell Kristensen, dramatiker.

Råd til dramatikar frå produsent
Av Arnljot Grimstad, produsent Herøyspillet.

Dramatikaren som nesten-helt
Av Rolf Losnegård, dramatikar.

Skriv slutten først!
Hans Rotmo, dramatiker, intervjuet av Idun Haugan.

Komponist

Grenseoppgang mellom store og små rettigheter
Av TONO

Musikk i en teaterproduksjon
Av Kyrre Havdal

Intervju med Lars Ramsøy-Halle
Komponist Lady Arbuthnott og Åttemannsenka

Scenograf

Scenografi og scenografi i spel
Av Gjermund Andresen

Kostymedesigner

Å starte opp en kostymejobb
Av Berit Haltvik With

Dramaturg

Dette skal du gjøre - 10 råd for dramaturger
Av Terje Lindberg

Sånn vil jeg det skal være
Av Terje Lindberg


BINDELEDDSFUNKSJONER

Suffløren
Av Gry Hege Espenes, sufflør ved Det Norske Teatret.


UTØVERE

En skuespillers arbeid med spel
Anitra Terese Eriksen, skuespiller, intervjuet av Liv Aakvik.

Barn i spel
Av Karen Høie.

Barn og spel - Tanker rundt øvelsesperiode og forestillingsperiode
Av Kari Kluge.

Som sanger i et spel
Av Lars Eggen.

SCENE

Rekvisitøren
Av Turid Bjørnsen

Om lysdesign
Av Sune Schjelderup

Lyddesign/lydteknikk
Av Sune Schjelderup

Lys og lyd - praktiske tips
Av Sune Schjelderup.

SERVICEFUNKSJONER m.m.

Markedsføring av spel
Av Gunnhild Reinskou


SYNSPUNKT

Figurteater - en folkelig teaterform som med hell kunne vært mer brukt i spel
Av Knut Alfsen

Lag eit Quisling-spel
Bjørn Jonson Dale, historikar og forfattar, intervjua av Ottar Fyllingsnes.

 

Foto oppe til høyre: Bærums verk spillet.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no