SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
  BINDELEDDSFUNKSJONER
  Inspisient
  Dramaturg
  Regiassistent
  Koreografassistent
  Arrangør
  Repetitør
  Sanginstruktør
  Språkkonsulent
  Sufflør
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Bindeleddsfunksjoner


De kunstnerisk ansvarlige må i samarbeid med produksjonslederen avgjøre hvilke bindeleddsfunksjoner (assistentfunksjoner) som er nødvendig i prøveperioden.

Inspisienten har i tillegg en viktig bindeleddsfunksjon i forestillingsperioden.

 

Foto oppe til høyre: Herøyspelet.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no