SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
  SERVICEFUNKSJONER
  Markedsgruppe
  Servicegruppe
  Vaktholdsgruppe
  Renholdsgruppe
  Trivselsgruppe
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Servicefunksjoner


I dette kapitlet beskriver vi en del viktige oppgaver knyttet til en teaterproduksjon. Felles for disse er at de er vanskelig å plassere i andre grupper i vår produksjonsmodell. Listen over hvilke «diverse funksjoner» man kan ha bruk for i teatersammenheng vil variere, og uventete arbeidsoppgaver kan dukke opp. Vi har her valgt å beskrive de mest vanlige funksjonene.

Det er viktig at det dannes egne grupper for hver funksjon. Antall personer i gruppene avhenger av forestillingens behov. Leder for gruppa deltar på produksjonsmøtene.

Gruppene må følge oppsatt budsjett og produksjonsplan.

Gruppene må i samarbeid med produksjonslederen og de kunstneriske ansvarlige vurdere og ta konsekvensen av hvordan skiftende værforhold kan påvirke arbeidet.


 

Foto oppe til høyre: St. Hallvardspillet.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no