SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
  FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Forestilling

Under forestilling er det inspisienten som er sjefen, også når det gjelder å ta den spontane avgjørelsen om å avbryte spillet fordi noe har gått galt. Dette «noe» kan være en teknisk svikt som gjør det umulig å fortsette (eller gjør det nødvendig å ta en scene om igjen), det kan være et akutt sykdomstilfelle blant publikum - eller et utall andre grunner.

Om produksjonen ikke har inspisient, vil produksjonslederen være den som naturlig har ansvaret.


 

Foto oppe til høyre: Kanalen - et spell om Støa kanal .

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no