SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
  Spel - hva er det?
  Ildsjel og medarbeidere
  Om prosjektet
  Norske Historiske spel
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Ildsjel og medarbeidere

Ingen produksjon kan gjennomføres uten ildsjeler. Et kommunestyre, en festivalledelse, et lokalt museum eller en bedrift i turistnæringen kan vedta at det skal settes opp et spel, men gjennomføringen er avhengig av at enkeltpersoner har den gnisten som tenner andre til innsats.

Uansett hvem som har tatt det opprinnelige initiativet: Et vellykka spel trenger en hard kjerne på for eksempel tre personer som har bestemt seg for at dette prosjektet skal gjennomføres, samme hva som skjer underveis.

Når det store apparatet gradvis bygges ut, er det viktig å håndplukke personer innafor ulike fagfelt. Den ansvarlige for kostymene må ikke bare kunne sy, han eller hun må også gløde for prosjektet. Om dirigenten for blandakoret ønsker å prioritere sangerstemnet helga før spelpremieren, må det mobiliseres menige kormedlemmer som kan overbevise kollektivet av sopraner, alter, tenorer og basser om hva som er til beste for lokalsamfunnet.

Ved første gangs oppføring av et spel kan det ikke forventes at det store flertallet av tjue / tretti / sytti / hundreogførti medarbeidere på forhånd forstår omfanget av hva de har gitt seg inn på. Noen kommer til å trekke seg underveis, dette antallet vil begrenses av den entusiasmen som ildsjelene kan tenne i resten.

Ildsjeler brenner ut

Noen av entusiastene forsvinner etter første, andre eller tredje gangs oppføring av et spel. Av og til utgjør disse selve motoren i prosjektet. Det finnes ikke et fasitsvar for hvordan dette problemet skal løses. Noen ganger må utbrente ildsjeler erstattes av en honorert produsent, men stadig vil denne være avhengig av å samarbeide med frivillige enkeltpersoner som har den nødvendige gnisten.

 

Foto oppe til høyre: Håkon og Kark (Korsvikaspillet). Foto: Idar Lind.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no