SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

  INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Innhold

Framside (pdf-format)

OM SPELHANDBOKA
  Spel - hva er det?
  Ildsjel og medarbeidere
  Om bakgrunnen for spelhandboka.no
  Norske Historiske spel

PRODUKSJONSMODELL
  Modellen i pdf-format


ADMINISTRASJON
Eierstruktur
  Forslag til vedtekter
Styre
Produksjonsleder
  Produksjonsmøte
  Eksempel: Produksjonsplan (i pdf-format)
  Kurs
  Produksjonsledelse. Av Ane Wennevold.
  Én produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse. Av Martin Hynne.
Økonomiansvarlig
  Eksempel: Produksjonsbudsjett (i pdf-format)
  Eksempel: Budsjett (i pdf-format)
  Finansiering / støtteordninger
Markedsansvarlig
  PR / markedsføring
  PR / markedsføring på internettet


KUNSTNERISK ANSVAR
Regissør
  Hvem eier forestillingen? - Nora Evensen
  Scenekamp - Kristoffer Jørgensen
Forfatter
  Å skrive dramatikk er et eget fag
  Lokalhistorikere
  Eksempel: Kontrakt med dramatiker
Komponist
  Grenseoppgang mellom store og små rettigheter - TONO
Koreograf
  Noen tanker fra koreografen - Anett Hjelkrem
Scenograf
Kostymedesigner
Lysdesigner
  Om lysdesign - Sune Schjelderup
Lyddesigner
  Lyddesign/lydteknikk - Sune Schjelderup


BINDELEDDSFUNKSJONER
Inspisient
Dramaturg
Regiassistent
Koreografassistent
Repetitør
Sanginstruktør
Språkkonsulent
Sufflør
Arrangør


UTØVERE
Skuespillere
Sangere
Kor
Dansere
Orkesterleder
Musikere
Statister
Dyr


SCENE
Scenografigruppe
Kostymegruppe
Rekvisittgruppe
Maskegruppe
Lysgruppe
  Lys og lyd - praktiske tips - Sune Schjelderup
Lydgruppe
  Lys og lyd - praktiske tips - Sune Schjelderup


SERVICEFUNKSJONER
Markedsgruppe
Servicegruppe
Vaktholdsgruppe
  Lensmann / politi
Renholdsgruppe
Trivselsgruppe


FORESTILLING


ARTIKLER, INTERVJUER

Historikk og fakta

Hvilken rolle spiller spel? - Jon Nygaard
Avhandlinger, oppgaver og utredninger om friluftsteater, lokale og historiske spel - Jon Nygaard
Stiklestadspelet - tradisjon og nyskaping - Turid Hofstad
Den eventyrlege historia - Maria Danielsen
Historisk materiale, myter, sagn - Birger Sivertsen

Produksjonsleder
Produksjonsledelse. Av Ane Wennevold.
Én produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse. Av Martin Hynne, produksjonsleder.

Regissør
Hvem eier forestillingen? - Nora Evensen

Dramatiker
Grenseoppgang mellom store og små rettigheter - TONO
Og så var det disse forfatterne, da ... - Kjell Kristensen
Råd til dramatikar frå produsent - Arnljot Grimstad
Dramatikaren som nesten-helt - Rolf Losnegård
Skriv slutten først! - Intervju med Hans Rotmo

Komponist
Grenseoppgang mellom store og små rettigheter - TONO
Musikk i en teaterproduksjon - Kyrre Havdal
Intervju med Lars Ramsøy-Halle

Scenograf
Scenografi og scenografi i spel - Gjermund Andresen

Kostymedesigner
Å starte opp en kostymejobb - Berit Haltvik With

Dramaturg
Dette skal du gjøre - 10 råd for dramaturger - Terje Lindberg
Sånn vil jeg det skal være - Terje Lindberg

Sufflør
Suffløren - Gry Hege Espenes, sufflør ved Det Norske Teatret

Utøvere
En skuespillers arbeid med spel - Intervju med Anitra Terese Eriksen
Barn i spel - Karen Høie
Barn og spel. Tanker rundt øvelsesperiode og forestillingsperiode - Kari Kluge.
Som sanger i et spel - Lars Eggen.

Scene
Rekvisitøren - Turid Bjørnsen
Om lysdesign - Sune Schjelderup
Lyddesign/lydteknikk - Sune Schjelderup
Lys og lyd - praktiske tips - Sune Schjelderup

Markedsgruppe
Markedsføring av spel - Gunnhild Reinskou

Synspunkt
Figurteater - en folkelig teaterform som med hell kunne vært mer brukt i spel - Knut Alfsen
Lag eit Quisling-spel - Intervju med Bjørn Jonson Dale


VEDLEGG OG LENKER

Administrasjon
Regnskapsloven (ligger på nettet)

Kunstnerisk ansvar
Eksempel: Prøveplan
Lov om opphavsrett til åndsverk (ligger på nettet)

Generelt
Bidragsytere
Kilder
Stikkord
Ordliste
Litteratur
Lenker
Avtaler

 

Foto oppe til høyre: Elden.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no