Søkeresultater for: inspisient

Arrangør

Inspisient Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Arrangør Arrangør, person som arrangerer noe. Arrangere, ordne, få i stand, innrette, bearbeide. Arrangørens hovedoppgave er i de fleste tilfeller å ta utgangspunkt i komponistens notemateriale og tilpasse dette til produksjonens instrument- og vokalbesetning. Det er svært vanlig at komponisten sjøl arrangerer musikken. Dette må i…

Read More

Produksjonsleiar

Eierstruktur Styre Produksjonsleder Produksjonsmøtet Produksjonsplan Kurs Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Juni, 2018 Produksjonsleiar Av: Petter Skar, Produksjonsleiar, Peer Gynt as. Produksjonsleiing av spel eller utandørsteater er ein utfordrande, men skjeldan kjedeleg jobb. Produksjonsleiaren er bindeleddet mellom arrangøren og det kunstnariske laget som skaper førestillinga, og har hovudansvaret for å knyte til seg kunstnarar gjennom kontraktar og avtalar.…

Read More

Frivillighet i endring

Frivillighet i endring Av Berit Vordal. Frivilligheten og amatørteatret er i endring og har vært det lenge. Mye har skjedd siden de første teaterverkstedene ble etablert på 80-tallet. Teaterverkstedene fikk støtte fra staten og fylkeskommunen og hadde som oppgave å utvikle amatørteatret. Her begynner endringen av amatørteatret og frivilligheten. De tradisjonelle organisasjonene tapte terreng gjennom…

Read More

Ledelse i samspillet amatør/profesjonell

Eierstruktur Styre Produksjonsleder Produksjonsmøtet Produksjonsplan Kurs Økonomiansvarlig Markedsansvarlig Publisert juni, 2017 Ledelse i samspillet amatør/profesjonell. av Berit Vordal Vi er allerede i gang med planleggingen av neste spelsesong. Det er mange brikker som skal falle på plass og forventninger som skal innfris både hos profesjonelle og amatører. Å planlegge et spel er nesten det samme…

Read More

Samspill mellom amatører og profesjonelle

Samspill mellom amatører og profesjonelle Av Nora Evensen, sceneinstruktør De fleste spelene i Norge er et samarbeid mellom profesjonelle og amatører. En profesjonell er å forstå som en som utøver sitt yrke gjennom deltakelse i spelet. Amatørene er de som har teater som hobby ved siden av annet arbeid. Spelet som helhet er altså basert…

Read More

Suffløren

Inspisient Dramaturg Regiassistent Koreografassistent Arrangør Repetitør Sanginstruktør Språkkonsulent Sufflør Suffløren Av Gry Hege Espenes, sufflør ved Det Norske Teatret   Dette er en av de yrkesgruppene på et teater som jobber tettest på selve produksjonen sammen med skuespillere, regissør og inspisient. Sufflørene følger som regel en produksjon fra første prøvedag og gjennom hele prøveperioden. Men…

Read More

Ordliste

Ordliste En del ord og uttrykk som kan dukke opp i arbeidet med en teaterforestilling. Definisjonene er bygd på ulike kilder   A B C D E F G H I K L M N O P R S T Å A   Ad lib. Ad libitum, etter behag. Musikkuttrykk som overlater til utøveren å…

Read More

Artikler, intervjuer

Artikler og intervjuer De fleste artiklene er skrevet for spelhandboka.no, noen er publisert andre steder tidligere og brukt her med tillatelse fra forfatteren. Historikk og fakta Administrasjon Bindeleddsfunksjoner Kunstnerisk ansvar Regissør Dramatiker Komponist Koreograf Scenograf Kostymedesigner Dramaturg Scene Servicefunksjoner Utøvere Forestilling Synspunkt Historikk og fakta Hvilken rolle spiller spel? Av Jon Nygaard Avhandlinger, oppgaver og…

Read More

Forestilling

  Produksjonsmodell Administrasjon Kunstnerisk ansvar Bindeleddsfunksjoner Scene Utøvere Servicefunksjoner Forestilling Forestilling   Under forestilling er det inspisienten som er sjefen, også når det gjelder å ta den spontane avgjørelsen om å avbryte spillet fordi noe har gått galt. Dette «noe» kan være en teknisk svikt som gjør det umulig å fortsette (eller gjør det nødvendig…

Read More

Lydgruppe

Scenografigruppe Rekvisittgruppe Kostymegruppe Maskegruppe Lysgruppe Lydgruppe Lys og lyd – praktiske tips Lydgruppe   Regissøren og lyddesigneren har ansvaret for å vurdere bruk av lyd under forestillingen. Lydgruppa er ansvarlig for å bistå lyddesigneren i arbeidet og sørge for at utstyret er forsvarlig sikret under prøve- og forestillingsperioden. Lydgruppa er i samråd med regissøren ansvarlig for å…

Read More