SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
  KUNSTNERISK ANSVAR
  Regissør
  Dramatiker
  Komponist
  Koreograf
  Scenograf
  Kostymedesigner
  Lysdesigner
  Lyddesigner
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Kunstnerisk ansvar


De kunstnerisk ansvarlige har i fellesskap ansvar for forestillingenes utforming.

I de aller fleste tilfeller har styret og/eller produksjonslederen gitt regissøren det kunstneriske ansvaret. I noen sammenhenger kan imidlertid produksjonslederen også ha dette ansvaren (jf. teatersjefen ved regionteatre og institusjonsteatre).

Styret/produksjonslederen avgjør i samarbeid med regissør hvor mange funksjoner som er nødvendige ut fra økonomiske og kunstneriske hensyn.

 

Foto oppe til høyre: Elden.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no