SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
  Spel - hva er det?
  Ildsjel og medarbeidere
  Om prosjektet
  Norske Historiske spel
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Om spelhandboka

spelhandboka.no - et hjelpemiddel for den som planlegger en teaterproduksjon og for medarbeidere i prosjektet.

Spelhandboka er et nasjonalt tiltak med en redaksjonen som holder til i Trondheim.

2001-2004

Et spelseminar i april 2001 på Det åpne Teater i Oslo konkluderte med at amatørteaterbevegelsen trengte en oppdatert håndbok i teaterproduksjon. Antallet lokalhistoriske spel hadde økt betraktelig de siste årene og behovet for kompetanseheving innenfor produksjonsapparatet var stort.

Dramatikerne Ingeborg Eliassen og Idar Lind deltok på dette seminaret. De la ideen fram for Egil Johansen, daglig leder i Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV), og arbeidet med Spelhandboka var i gang. Prosjektet be administrert av STV og med Ingeborg Eliassen, Idar Lind og Egil Johansen som redaksjon og med økonomisk støtte fra Norsk kulturråd, Kulturnett Norge, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk skuespillerforbund, NOPA og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet ble formelt avslutta ved utgangen av juni 2004.

2004-2008

Selv om det opprinnelige prosjektet var avslutta, ble nettstedet vedlikeholdt av Sør-Trøndelag Teaterverksted. Noen nye artikler ble skrevet, noen oppdatert og Norsk spelkalender ble en sentral del av nettstedet. Det ble arrangert flere spelseminarer i Norge og i juni 2006 ble det nedsatt et interimstyret for det som senere ble Nettverket historiske spel.

2008-2011

Norsk teaterråd ønsket å bidra til at nettstedet Spelhandboka ble opprettholdt. Nettverket historiske spel ble stiftet i mars 2009 og det ble inngått en intensjonsavtale mellom Sør-Trøndelag Teaterverksted, Nettverket historiske spel og Norsk teaterråd om framtidig drift av nettstedet. Med støtte fra Norsk teaterråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Teaterverksted gjennomførte Idar Lind, Berit Vordal og Egil Johansen en revidering og oppdatering av nettstedet. Den reviderte utgaven av Spelhandboka blir lagt fram under Norsk teaterråds fagseminar i Oslo i juni 2010.

Ved utgangen av 2011 ble Sør-Trøndelag Teaterverksted lagt ned etter press fra fylkeskommunen.

2012-

Etter en periode med Norsk teaterråd og senere Nettverket Historiske Spel som ansvarlig utgiver, har Spelhandboka siden 01.07.14 blitt drevet uten økonomisk støtte.
.Det redaksjonelle arbeidet har derfor blitt stilt i bero.

Fra 18.01.16 kom det redaksjonelle arbeidet noe i gang igjen takket være en samarbeidsavtale med Akershus Amatørteaterråd.
Dette resulterte bl.a. i at Spelkalenderen igjen ble operativ.
Pr januar 17 er redaksjonen i dialog med Teateralliansen om videre samarbeid.
Utgiveransvaret ligger imidlertid fortsatt hos redaksjonen.

 

Foto oppe til høyre: Herøyspelet.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no