Søkeresultater for: reinskou

Markedsføring av spel

Markedsføring av spel Av Gunnhild Reinskou, markedssjef Røros Reiseliv Ved å trykke på linkene kan leseren få mer informasjon om de ulike begrepene og tiltakene. Norske spel drives i hovedsak av frivillige. Hvis du leser dette, er det stor sannsynlighet for at du er en av disse brennende engasjerte sjelene som holder liv i ditt…

Read More

PR / Markedsføring

Eierstruktur Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig PR / markedsføring PR / markedsføring på internett PR / Markedsføring Av Idar Lind   PR / marknadsføring på internettet og i sosiale media er skild ut som ein eigen artikkel. Start tidlig Lag plan for marknadsføringa Tenk evaluering heile tida Å drive PR er forskjellig i eit lite lokalmiljø…

Read More

PR / Marknadsføring på internettet

Eierstruktur Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig PR / markedsføring PR / markedsføring på internett   PR/ marknadsføring på internettet Av Idar Lind Sjå også den generelle artikkelen om PR / marknadsføring På internettet ser dette ut til å vera dei viktigaste kanalane for marknadsføring av spel (per 2012): Heimeside for spelet Facebook Wikipedia Google I tillegg…

Read More