SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
  SCENE
  Scenografigruppe
  Rekvisittgruppe
  Kostymegruppe
  Maskegruppe
  Lysgruppe
  Lydgruppe
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Scene


Begrepet scene er en samlebetegnelse for funksjoner som er relevante i visuelt (scenografi, rekvisitt, kostyme, maske) og sceneteknisk (lys, lyd) teaterarbeid. 

En teaterforestilling bør ha som mål å skape et helhetlig visuelt og teknisk uttrykk. Derfor er det viktig at de ansvarlige for disse oppgavene trekkes tidlig inn i produksjonen og raskt etablerer et samarbeid med de kunstneriske ansvarlige.

Det er viktig at det dannes egne grupper for hver funksjon. Antall personer i gruppene avhenger av forestillingens behov. Leder for gruppa deltar på produksjonsmøtene.

Gruppene må følge oppsatt budsjett og produksjonsplan.

Gruppene må ha nødvendig utstyr og verktøy tilgjengelig i prøve- og spilleperiode slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp umiddelbart. Dette betyr at en fra de ulike gruppene bør være til stede under prøver og forestilling.

Gruppene har ansvaret for demontering, nedrigging og rydding av utstyr etter prøver og forestillinger.

Etter spilleperioden har gruppene ansvar for lagring og for tilbakelevering av lånt utstyr.

Gruppene må i samarbeid med produksjonsleder og de kunstneriske ansvarlige vurdere og ta konsekvensen av hvordan skiftende værforhold kan påvirke det visuelle og scenetekniske arbeidet.


Relevant lesestoff:


 

Foto oppe til høyre: Herøyspelet.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no