SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
  Spel - hva er det?
  Ildsjel og medarbeidere
  Om prosjektet
  Norske Historiske spel
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Spel - hva er det?

Ordet spel har gått inn i språket som en samlebetegnelse for varianter av historisk spill, sagaspill, lokalspill, sommerspill, friluftsteater og kirkespill. Et spel fyller gjerne ett eller flere av kriteriene:

  • bygger på lokalhistorisk stoff
  • spilles i friluft
  • stykkets handling er geografisk forankret i spillestedet
  • framføres regelmessig
  • aktørene er amatører eller en blanding av amatører og profesjonelle

I sin hovedfagsoppgave (Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997) har Kari Vågen følgende definisjon av historiske spel:

Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.

Det nærmeste vi kommer en offisiell definisjon av «spel», er kritieriene for tildeling av midler fra Teateralliansen - www.teateralliansen.no

Vi har valgt å bruke spel i vid betydning og henvender oss til alle som lager teater i lokalmiljøet, enten stykket skal spilles under tak eller i friluft, enten tema er fra fortid, nåtid eller framtid og uavhengig av om det er amatører og / eller profesjonelle med i produksjonen.


Relevant lesestoff:

 

Foto oppe til høyre: Håkon og Kark (Korsvikaspillet). Foto: Idar Lind.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no