SPELHANDBOKA:

  OM SPELHANDBOKA
  Spel - hva er det?
  Ildsjel og medarbeidere
  Om prosjektet
  Norske Historiske spel
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Spelhandboka


Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon. Redaksjonen har base i Trondheim.
Kjernen i nettstedet er en klikkbar produksjonsmodell hvor de fleste funksjoner i et spel/en teaterproduksjon blir definert med supplerende artikler
I tillegg inneholder Spelhandboka en kalender med oversikt over spel i Norge.

Spelhandbokas historikk går tilbake til 2001. Etter initiativ fra dramatikerne Idar Lind og Ingeborg Eliassen ble Spelhandboka en del av virksomheten ved Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV) . Etter at STV ble nedlagt 31.12.11 har nettstedet blitt videreutvikla i samarbeid med Norsk teaterråd, Norske Historiske Spel og Akershus Amatørteaterråd med knappe økonomiske ressurser og med varierende aktivitet.

Redaksjonen jobber med å finne økonomisk grunnlag for redaksjonell drift fra 2018.  Med støtte fra Teateralliansen og i samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund (NATF) klarer vi å holde det redaksjonelle arbeidet noe i gang i 2017. Vi vil fokusere på kartleggingsarbeid, oppdatering av adresselister for spel og ny nettdesign.  I tillegg vil vi prioritere  arbeidet med spelkalenderen. Spel so
m ønsker oppføring må sende informasjon til spelkalenderen@gmail.com. For mer informasjon sjekk vår facebookside: www.facebook.com/Spelhandboka/

Artikler publisert i 2014:

Turid Hofstad:
Stiklestadspelet – tradisjon og nyskaping (oppdatert artikkel)

Artikkelforfatteren er direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter
.
Gry Hege Espenes:
Suffløren

Artikkelforfatteren er sufflør ved Det Norske Teatret
.
Gjermund Andresen:
Scenografi og scenografi i spel

Artikkelforfatteren er u
tdannet scenograf og kostymedesigner fra Liverpool Institute for Performing Arts, LIPA og har siden 2004 jobbet frilans ved de fleste teatrene i Norge.
Turid Bjørnsen:
Rekvisitøren

Artikkelforfatteren har jobba som rekvisitør ved Trøndelag Teater.

Nora Evensen:
Samspill mellom amatører og profesjonelle

Artikkelforfatteren er sceneinstruktør med erfaring fra en rekke profesjonelle teateroppsettinger og spel.
Maren Togstad: Maskør og parykkmaker

Artikkelforfatteren er frisør, maskør og parykkmaker. Bildet viser Maren Togstad og skuespiller Tore B. Granås i forbindelse med «The 39 Steps» (Nord-Trøndelag teater). Foto: Bjørn Tore Ness.Lars Eggen: Som sanger i et spel

Artikkelforfatteren er freelance sanger og har deltatt ved en rekke spel og operaproduksjoner rundt om i Norge. Han er produsent for Tylldalspelet.
Ane Wennevold: Produksjonsledelse

Med utgangspunkt i erfaringer fra blant annet «Lady Arbuthnott» (Sunndal), «Bør Børson» (Støren) og «Skottet i Buvika» (Skaun).
Martin Hynne: Én produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse

Artikkelforfatteren var produksjonsleder for
«Spelet om Heilag Olav» 2010-2013. (Artikkelen er en oppdatering av en tidligere versjon.)
Karen Høie: Barn i spel

Karen Høie driver Kulturproduksjoner sammen med Svein Gundersen.
Hun har skrevet vandrespillet «Unga på Skansen».
Kari Kluge: Barn og spel - Tanker rundt øvelsesperiode og forestillingsperiode

Kari Kluge er tidligere daglig leder for «Elden» på Røros.


Artikler publisert i november/desember 2013:

Kristoffer Jørgensen: Scenekamp

Artikkelforfatteren er profesjonell kampkoreograf og stuntmann, og har laget kamp- og stuntscener i mer enn 100 ulike teateroppsetninger og over 50 film- og TV-produksjoner, også mange internasjonale produksjoner.

Berit Haltvik With: Å starte opp en kostymejobb

Artikkelen erstatter den tidligere «Kostymets vandring fra ide til scene».

Jon Nygaard: Avhandlinger, oppgaver og utredninger om friluftsteater, lokale og historiske spel

Terje Lindberg: Dette skal du gjøre - 10 råd for dramaturger

Artikkelforfatteren har lang erfaring fra teater og media som dramaturg, regissør og programlederutvikler.

Knut Alfsen: Figurteater - en folkelig teaterform som med hell kunne vært mer brukt i spel

Redaksjonen for Spelhandboka er på jakt etter nytenking innafor spelfeltet. Dette bidraget er fra daglig leder for den frie gruppen «Levende Dukker» som Knut Alfsen startet sammen med Agnes Schou i 1987. Han har bred erfaring fra feltet figurteater og har blant annet vært teatersjef ved Figurteateret i Nordland. I 2012 ga han ut «Med liv og sjel – lærebok i figurteater».
Video i spelkalenderen

Det er mulig å legge inn videoklipp i spelkalenderen (klikk her for eksempel). Spelarrangører redigerer informasjonen i kalenderen sjøl, kontakt post@spelhandboka.no.

Spelhandboka.no er et hjelpemiddel for den som planlegger en teaterproduksjon og for medarbeidere i prosjektet. Her presenterer vi artikler av og intervjuer med personer som har erfaring fra spel- og teaterproduksjoner.

Norsk spelkalender er Norges mest komplette oversikt over historiske spill og liknende sceniske forestillinger. Denne oppdateres i samarbeid mellom redaksjonen og arrangørene.

Spelhandboka.no er tilgjengelig som nettsider og for gratis nedlasting og utskrift. Opphavsretten tilhører artikkelforfatterne.


Legg gjerne lenke til sidene våre:

http://spelhandboka.no/
http://spelhandboka.no/kalender.asp


Kåret til kvalitetsnettsted 2009 og 2010 av ABC Startsiden.


Relevant lesestoff:

 

Foto oppe til høyre:


Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no