SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
  UTØVERE
  Skuespillere
  Sangere
  Kor
  Dansere
  Orkesterleder
  Musikere
  Statister
  Dyr
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Utøvere


Amatør, person som dyrker en kunstart eller vitenskap uten å ha det som levebrød.

Profesjonell, person som har sitt fag som levebrød, som tjener penger på sin profesjon.


Gjennom utøverne ser publikum resultatet av samspillet mellom alle involverte i produksjonen.

 

Foto oppe til høyre: Håkon og Kark (Korsvikaspillet). Foto: Idar Lind.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no