Søkeresultater for: vakthold

Vaktholdsgruppe

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe   Vaktholdsgruppe Vaktholdsgruppa har flere oppgaver:   Ha ansvaret for vaktholdet og sikkerheten under prøveperioden og forestillingene (både for aktører og publikum) &nbsp Sørge for gode parkeringsmuligheter under prøveperioden og forestillingene (både for aktører og publikum). &nbsp Sette opp og fjerne informasjonsskilt. &nbsp Ha ansvar for evakuering i tilfelle fare…

Read More

Trivselsgruppe

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe Trivselsgruppe Trivselsgruppa har ansvaret for å arrangere ulike sosiale tiltak i prøve- og forestillingsperioden for alle uansett alder. Disse må legges opp slik at de inkluderer barn, dersom det er barn med i produksjonen. Oppstartsfest Utflukter Kurs Premierefest Avslutningsfest Det sosiale miljøet er en av grunnene til at frivillige legger ned…

Read More

Renholdsgruppe

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe Renholdsgruppe Renholdsgruppa har flere oppgaver: &nbsp Ha hovedansvaret for renhold både blant aktører og publikum i prøve- og forestilingsperioden (eksempel: plukke søppel, vaske publikumsbenker og garderober). &nbsp Skaffe og tømme avfallsdunker og eventuelt toaletter både for aktører og publikum i prøve- og forestillingsperioden. &nbsp Oppmuntre alle involverte til å holde…

Read More

Lensmann / politi

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Lensmann / politi Renholdsgruppe Trivselsgruppe Lensmann / politi Når dere har fått tillatelse hos kommunen – eventuelt en privat grunneier – til å bruke området, er det på tide å kontakte lensmann eller politi. Hvis arrangementet er slik at det blir behov for trafikkregulering eller at det blir så stort at det…

Read More

Servicegruppe

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe Servicegruppe Servicegruppa har flere funksjoner: &nbsp Ha ansvar for servering til aktører og publikum. &nbsp Ha ansvar for garderobeforholdene til aktørene og eventuelt for publikum. &nbsp Ha ansvar for å selge program og effekter før forestillingene. &nbsp Ha ansvar for å dele ut/selge pledd, regnovertrekk og sitteunderlag. &nbsp Framstå som vertskap og sørge for…

Read More

Markedsgruppe

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe Markedsgruppe Markedsgruppa ledes av den markedsansvarlige og har som oppgave å selge produksjonen. Dette gjøres i samarbeid med produksjonslederen. Det er viktig at gruppa er i dialog med regissøren og andre kunstnerisk ansvarlige.   Relevant lesestoff: Servicefunksjoner Markedsansvarlig

Read More

Servicefunksjoner

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe Servicefunksjoner   Her beskrives noen viktige funksjoner knyttet til en spelproduksjon. Hvilke servicefunksjoner det er behov for vil variere og uventede oppgaver kan dukke opp. Publikums opplevelse av en forestilling kan påvirkes av eksempelvis parkeringsmuligheter, toalettforhold, skilting og vakthold og er noe som kan prege et spels omdømme. De ulike…

Read More

Dyr

Skuespillere Sangere Kor Dansere Orkesterleder Musikere Statister Dyr Dyr Mange spel har med dyr og da fortrinnsvis hester i forestillingen. Dyrene defineres som aktører og trenger å være med på prøvene for å bli trygge. Det er viktig at noen har ansvaret for dyrene både på og utenfor scenen. Foring: Dyr trenger tilgang til vann.…

Read More

Spelhandboka.no

Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon Nettstedets kjerne er en klikkbar  modell der de fleste oppgaver i en produksjon er definert med supplerende fagartikler. Spelhandboka inneholder også Norsk spelkalender For historikk: Om spelhandboka Sjekk også vår facebookside: facebook.com/Spelhandboka Spel i Norge 2016-2021 – Et konsentrert sammendrag : Klikk her Norsk spelkalender Klikk her Fotograf: Ian Brodie…

Read More

Én produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse

Organisasjonsform Styre Produksjonsleder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig En produksjonsleders tanker og erfaringer om produksjonsledelse Av Martin Hynne   I en produksjon innenfor speltradisjonen, hvor de fleste historiske spel og friluftsspel  hører hjemme, er produksjonsleder direkte underlagt spelorganisasjonens styre. Selv har jeg vært produksjonsleder for «Spelet om Heilag Olav» gjennom 4 år fra 2010 t.o.m. 2013. «Spelet om…

Read More