Søkeresultater for: vakthold

Vaktholdsgruppe

Service Vakthold Renhold Trivsel   Vakthold Vakthold betyr å holde vakt, å holde øye med og passe på. Vi har definert sikkerhet som en del av vaktholdet under en produksjon. Gruppa som skal jobbe med vakthold og sikkerhet må få grundig opplæring. Scenografiske løsninger må være godkjent av en profesjonell scenograf Politi og brann -og…

Read More

Trivselsgruppe

Service Vakthold Renhold Trivsel Trivsel Trivsel er å trives, like seg og finne seg til rette. (Den Norske Ordbok) Det sosiale miljøet er en av grunnene til at frivillige legger ned hundrevis av dugnadstimer i en øvings- og forestillingsperiode. Et godt miljø kan påvirke innleide profesjonelles lyst til å komme tilbake. Det er lurt å…

Read More

Renholdsgruppe

Service Vakthold Renhold Trivsel Renhold Renhold er fjerning og vask av støv, smuss, avfallsprodukter med mer fra boliger og andre bygninger. Utføres vesentlig av hensyn til trivsel og hygiene. (Store Norske Leksikon) Eksempler på oppgaver i en spelproduksjon er: Ha hovedansvaret for renhold både blant aktører og publikum i prøve- og forestilingsperioden (eksempel: plukke søppel, vaske…

Read More

Lensmann / politi

Markedsgruppe Servicegruppe Vaktholdsgruppe Lensmann / politi Renholdsgruppe Trivselsgruppe Lensmann / politi Når dere har fått tillatelse hos kommunen – eventuelt en privat grunneier – til å bruke området, er det på tide å kontakte lensmann eller politi. Hvis arrangementet er slik at det blir behov for trafikkregulering eller at det blir så stort at det…

Read More

Servicegruppe

Service Vakthold Renhold Trivsel Service Service kan beskrives som kundens forventninger om å bli positivt behandlet i møte med en virksomhet. Service kan også sies å være den positive differansen mellom kundens forventninger til behandling og den faktiske opplevelsen. (hva-er.no) Eksempler på dette er: Ha ansvar for servering til aktører og publikum i tråd med Mattilsynets forskrifter…

Read More

Markedsgruppe

Servicegruppe Vaktholdsgruppe Renholdsgruppe Trivselsgruppe Markedsgruppe Markedsgruppa ledes av den markedsansvarlige og har som oppgave å selge produksjonen. Dette gjøres i samarbeid med produksjonslederen. Det er viktig at gruppa er i dialog med regissøren og andre kunstnerisk ansvarlige.   Relevant lesestoff: Servicefunksjoner Markedsansvarlig

Read More

Servicefunksjoner

Service Vakthold Renhold Trivsel Servicefunksjoner   Her beskrives noen viktige funksjoner knyttet til en spelproduksjon. Hvilke servicefunksjoner det er behov for vil variere og uventede oppgaver kan dukke opp. Vi har valgt å dele oppgavene inn i fire hoveddeler: Service, vakthold, renhold og intern trivsel. Publikums opplevelse av en forestilling kan påvirkes av eksempelvis parkeringsmuligheter,…

Read More

Dyr

Skuespillere Sangere Kor Dansere Orkesterleder Musikere Statister Dyr Dyr Mange spel har med dyr og da fortrinnsvis hester i forestillingen. Dyr defineres som utøvere. Det er viktig at noen har ansvaret for dyrene både på og utenfor scenen. Foring: Dyr trenger tilgang til vann. Den som er ansvarlig for dyrene er også ansvarlig for at…

Read More