SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

 ARTIKLER, INTERVJUER
  VEDLEGG OG LENKER
  Bidragsytere
  Kilder
  Stikkord
  Ordliste
  Litteratur
  Lenker
  Avtaler

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Vedlegg og lenker

Om bakgrunnen for prosjektet

ADMINISTRASJON

Eksempel: Budsjett
Finansiering / støtteordninger
Regnskapsloven (ligger på nettet)

KUNSTNERISK ANSVAR

Eksempel: Prøveplan
Lov om opphavsrett til åndsverk (ligger på nettet)

GENERELT

Bidragsytere
Kilder
Stikkord
Litteratur
Lenker
Avtaler

 

Foto oppe til høyre: Elden.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no