Arrangør


Arrangørens hovedoppgave er å ta utgangspunkt i
komponistens notemateriale og tilpasse dette til produksjonens
instrument- og vokalbesetning. Dette i samarbeid med orkesterlederen

I noen oppsetninger arrangeres musikken av komponisten.

Relevant lesestoff:


Fra komposisjon til framføring – om musikken i en teateroppsetning

- Av Hans-Petter Thøgersen og Svein Gundersen


 

Teatermusikk – noen tanker om et stort og spennende fag

- Av Rasmus Rohde


 

Om komponering av musikk til spel og musikkteater

- Av Lars Ramsøy-Halle