Dramatiker


Dramatikerens  hovedoppgave er å skrive manuskriptet til forestillingen, gjerne kalt manus.

Dramatiker, forfatter av dramaer og skuespill, inkludert spel.

Forfatter, samlebegrep for de fleste som driver litterært skapende arbeid i form av romaner, dikt, teater- og fillmanus, faktabøker, fagbøker og så videre.

Fiksjon, noe som er oppdiktet, gjerne brukt om skjønnlitteratur, oppdiktet historiefortelling og annen fri bruk av fakta.

Fakta, det som ikke er oppdiktet, for eksempel faglitteratur, dokumentarbøker etc.

Dramatisere, skrive om til skuespill, bearbeide for scenen; for eksempel dramatisere en roman.

Dramaturgi, læren om oppbyggingen av et drama; regler og teorier for form, oppbygging og struktur i skuespill og andre tekster.

Dramaturg, en fagperson/teoretiker innen dramaturgi, ofte ansatt som rådgiver/konsulent ved et teater.

Lyriker, poet, forfatter av dikt og poetiske tekster i bunden eller ubunden form.

Tekstforfatter, begrep fra reklame, revy, radio, tv, musikk og musikaler, en som skriver korte tekster og manus som gjerne passer inn i en større helhet.

 

Enkelte dramatikere definerer sitt manus som et råutkast som krever en ytterligere bearbeidelse i samarbeid med regissøren, eventuelt også dramaturg og skuespillere. Andre dramatikere definerer arbeidet sitt som avsluttet når manuskriptet leveres. Det er viktig at arbeidsmåten blir avklart tidlig og nedfelt i avtale, og det er uansett nødvendig at regissør, produsent, komponist og andre involverte har en åpen dialog med dramatikeren undervegs i prøveperioden.

I de tilfeller hvor man velger å bruke dramaturg i skriveprosessen, må arbeidsfordelingen mellom dramatiker og dramaturg avklares tidlig.

Om det skal brukes sang i spelet, er det mulig å engasjere en egen sangtekstforfatter. Dette må likevel skje i forståelse og dialog med dramatiker, altså den som skriver spelet.

Relevant lesestoff:

Hva er forskjellen mellom store og små rettigheter?
av TONO.

Å skrive dramatikk er et eget fag

Og så var det disse forfatterne, da ...
av Kjell Kristensen.

Råd til dramatikar frå produsent
av Arnljot Grimstad.

Eksempel: Kontrakt med dramatiker

Språkkonsulent

Dramatikere om sine egne erfaringer med å skrive spel:

Dramatikaren som nesten-helt
av Rolf Losnegård.

Skriv slutten først!
Intervju med Hans Rotmo.

Fra instruktørens synsvinkel, aktuelt for alle:

Hvem eier forestillingen?
av Nora Evensen.

Om dramaturgi:

Sånn vil jeg det skal være
av Terje Lindberg


Om opphavsrett:

Clara(Informasjonssentral for opphavsrett og klarering)

Lov om opphavsrett til åndsverk


Hjelp til manusutvikling:

Dramatikkens hus


Organisasjoner:

Dramatikerforbundet

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere