Dyr


Mange spel har med dyr og da fortrinnsvis hester i forestillingen.
Dyr defineres som utøvere.

Det er viktig at noen har ansvaret for dyrene både på og utenfor scenen.


Foring: Dyr trenger tilgang til vann.
Den som er ansvarlig for dyrene er også ansvarlig for at de får mat.

Sikkerhet: Dyr må stå i innhegning eller være bundet når de ikke er på scenen. Det er viktig med vakthold for å redusere risikoen for skader som dyr kan påføre seg selv, aktører og publikum.

Forsikringer: Det er viktig å tegne forsikring på dyrene i produksjons- og spilleperioden om de ikke er forsikret av eier.