SPELHANDBOKA:

 OM SPELHANDBOKA
 PRODUKSJONSMODELL

 ADMINISTRASJON
 KUNSTNERISK ANSVAR
 BINDELEDDSFUNKSJONER
 UTØVERE
 SCENE
 SERVICEFUNKSJONER
 FORESTILLING

  ARTIKLER, INTERVJUER
 VEDLEGG OG LENKER

 INNHOLD


Søk i Spelhandboka
via Google:


Avhandlinger, oppgaver og utredninger
om friluftsteater, lokale og historiske spel

av Jon Nygaard

(Oversikten er ikke fullstendig, se nederst på sida.)


Doktoravhandlinger

Vigdis Aune:
Det lokalhistoriske spillet som kultur-estetisk praksis for ungdom
Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2010
Nedlastbar som pdf

Hovedoppgaver/masteroppgaver

Maria Danielsen:
Historiske spill i Norge : struktur og dramaturgi i spillenes tekstgrunnlag 
Hovedoppgave - Universitetet i Oslo,1997

Kjersti Haugen:
Teater i naturen : naturopplevelse og formidling av natur og kulturlandskap gjennom friluftsteater 
Hovedoppgave i Naturforvaltning - Norges landbrukshøgskole, 1995

Kirsti Hole:
Kinnaspelet og arenaen for historiske spill : en kulturvitenskapelig studie
Hovedoppgave i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen, 2004 I

Tordis Landvik:
Teater og identitet: tre lokalhistoriske spill i Vefsn og deres identitetsdannende funksjon
Hovedoppgave i drama - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1998

Sveinung Melvin Husmoen:
Paul Okkenhaug : ein biografi og analyse av musikken til Spelet om Heilag Olav
Hovedoppgave i musikk - Universitetet i Trondheim, 1980 II.

Solveig Nessa: 
Utviklinga av historiske spel i Noreg 
Masteroppgave i Historiedidaktikk, Universitet i Stavanger 2009
Nedlastbar som pdf
Maria Leite Olsen:
Eit møte mellom profesjonelle og amatørar på ei teaterscene yttarst i havgapet : maktstrukturar og distinksjonar på Kinnaspelfeltet
Masteroppgave i dramapedagogikk - Høgskolen i Bergen, 2009

Eva Sevaldson:
Iscenesatt sted og gjenskapt tid : "Caspar", et historisk spill på Gjøvik Gård 
Masteroppgave i sosialantropologi - Universitetet i Oslo, 2007
Nedlastbar som pdf

Kari Vågen:
Framveksten av historiske spel i Noreg
Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 1997

Bacheloroppgaver

Oda Syvertsen Lintho, Marthe Stine Lunde:
Markedsundersøkelse og nettside for Gjøvik Teater
Bacheloroppgave i mediemanagement / Høgskolen i Gjøvik
Nedlastbar som pdf

Studentoppgaver

Brit Lill R. Gunnerud, Signar Kristoffersen, Øyvind Bendt Aas:
Historiske spel
Studentoppgave - Telemark distriktshøgskole, 1-årig studium i kulturarbeid, deltidsstudiet, 1992

Jan Erik Raanes:
«Spelet om Heilag Olav» : lim eller løsemiddel for lokalsamfunnet?
Studentoppgave - Høgskolen i Telemark, deltidsstudium i kulturarbeid, 1995

Undersøkelser og utredninger om spel

Georg Arnestad, Nina Midttveit, Herbjørn Nysveen:
Kinnaspelet : en publikumsundersøkelse av arrangementet i 1990 
Sogndal : Vestlandsforsking 1991

Morten Stene:
Spelets publikum : en kartlegging og analyse av befolkningsmessige karakteristika og atferdsmessige trekk ved publikum som besøkte Spelet om Heilag Olav i 1995
Steinkjer : HINT 1995

Hovedoppgaver om amatørteater og lokalt teater

Else Braseth:
«Gi oss ein retteleg tylldøl i norsk teater!» : ei vurdering av teatersituasjonen i Nord-Østerdalen som grunnlag for videre teaterutbygging i Hedmark
Hovedoppgave i drama - Universitetet i Trondheim, 1986 I.

Pål Enghaug:
Ny teaterpolitikk i Østfold : en beskrivelse av teatermiljøet i Østfold, med modell for videre utvikling
Hovedoppgave i teatervitenskap - Universitetet i Oslo, 1987

Knut Boye Ericson:
Fra teaterverksted til regionteater : om avviklingen av den helhetlige teaterpolitikken i Nord-Trøndelag 
Hovedoppgave i drama og teater - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2005

Jannicke Fjermestad:
«Den som ingen fortid eier - den har heller ingen framtid» : teatrets plass i Sokndals historie 
 Hovedoppgave i teatervitenskap - Universitetet i Oslo, 2002

Anne-Britt Gran:
Teater og lokal forankring
Hovedoppgave i teatervitenskap - Universitetet i Oslo, 1988

Runo Hellvin:
Amatørteater i Norden : historie, organisasjoner, samarbeid, kulturpolitikk
Hovedoppgave i drama - Universitetet i Trondheim, 1984 II.

Kari Beate Lilleaas:
«I hine hårde dage - » : kva forutsetnader har amatørteatret for å vidareutvikle seg i bygde-Noreg i dag? : ei analyse med bakgrunn frå Teaterprosjektet i Hallingdal og dei seks hallingdalskommunane
Hovedoppgave i drama - Universitetet i Trondheim, 1986 I.

Barbro Rønning:
Folketeater : et begrep og en analysemodell - et teatersyn og en visjon : perspektiver og praksis i og omkring trekk i nordisk teaterutvikling ca. 1968-1990
Hovedoppgave i teatervitenskap - Universitetet i Oslo, 1990

Tore Østvang:
Hovedlinjer i norsk amatørteater
Hovedoppgave i drama - Universitetet i Trondheim, 1982 II.

Masteroppgaver om museumsteater og bruk av fortid

Margareth Hosøy:
Museumsteater : fiksjon som kunnskapsformidling
Masteroppgave i kulturvitenskap - Universitetet i Bergen, 2011 I
Nedlastbar som pdf

Richard Susegg:
Slaget om Stiklestad : en kulturhistorisk analyse av fortidsforståelse og bruk av fortid ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter 
Masteroppgave i kulturhistorie - Universitetet i Oslo, 2007
Nedlastbar som pdf

Miriam Elise Wiik:
Museumsteater : en undersøkelse av interaksjonsstrategier i forestillinger
Masteroppgave i dramapedagogikk - Høgskolen i Bergen, 2013


Denne oversikten er ikke fullstendig. Professor Jon Nygaard opplyser at det er svært vanskelig å lage en komplett oversikt. En årsak kan være at opphavsmannen ikke ønsker at oppgaven skal være offentlig tilgjengelig. En annen er at det er vanskelig å avgrense feltet da mange oppgaver omhandler spelrelevante emner uten at spel er oppgavens hovedtema.

Nygaard presiserer at dette er eksempler på oppgaver om spel og amatørteater og oppfordrer alle som kjenner til mer om å sende tips til post@spelhandboka.no.

 

Foto oppe til høyre: Peer Gynt, Vinstra.

Ansvarlig redaktør: Egil Johansen. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no