Komponisten

Intervju med Lars Ramsøy-Halle, komponist Lady Arbuthnott og Åttemannsenka


Lady Arbuthnott

- Hvordan tenker du når du skal i gang med å komponere musikk til et spel?

Jeg tar utgangspunkt i teksten, ser hva den vil fortelle og hva slags tid handlinga er lagt til. Jeg har bare brukt akustiske instrumenter i historiske spel. Da synes jeg at musikken blir troverdig. Jeg vil at musikken skal ta publikum med til den tida og det miljøet stykket handler om. Musikktypen kan også være tidløs. Om man komponerer musikk som er moderne i dag, kan den være utgått på dato om 5 år.

Så må jeg tenke på hva slag ressurser produsenten rår over. Hvor mye penger har de? Hvor stort orkester? Er det bare profesjonelle musikere eller en blanding av amatører og profesjonelle eller bare amatører? Det er viktig at jeg legger lista passe høyt, ellers risikerer jeg å komponere musikk som ingen kan spille. Dersom det fins lite penger til orkester, er det en mulighet å spille musikken inn på tape.

 

- Er musikk på tape like bra som levende musikk?

Det er ei stor utfordring med levende musikk utendørs i all slags vær. Orkestret må sitte under tak i ly for regn og vind og sanganlegget dekkes til ordentlig. På en stor utescene er det vanligvis umulig at alle hører alt som blir sagt eller sunget uten mikrofoner og høyttalere. Og publikum skal ikke bare høre, de må også oppfatte hvor lyden kommer fra. Tenk deg at 100 amatører har øvd en hel vinter og så kommer ikke lyden ut til publikum fordi produksjonen ikke har skikkelig lydanlegg - eller enda verre; ingen som kan betjene det skikkelig! Mangler man ressursene, erfarne fagfolk og teknisk utstyr, lønner det seg å bruke musikk på tape i stedet for å prøve på noe som man ikke klarer å gjennomføre skikkelig. De som skal sette opp et stort spel, bør absolutt ha erfaring fra mindre produksjoner. Hvis ikke, få med folk som har erfaring fra andre steder så sparer dere et par hjerteinfarkt.

 

- Hvor får man tak i en komponist?

Ringer til meg! He, he, he. Nei, det er kjekt om nye spel drar veksler på lokale opphavsmenn så ikke noen få kjente komponister lager all musikk. Ta kontakt med "Musikerordninga" i fylket ditt eller musikkskolen. Det fins grupper med offentlige ansatte musikere over hele landet. Du må betale for dem, enten hele honoraret eller en symbolsk sum, men du får mye igjen for å ha med slike musikere i orkestret.

 

- Hva må stå i kontrakten?

Når musikken skal være ferdig og hvor mye jeg skal ha i honorar. Det er vanlig å få utbetalt et bestillingshonorar når kontrakten skrives, det kan være 50%, og resten når stykket har premiere. Jeg bruker et halvt årsverk på å komponere musikk til et spel, og da mener jeg full arbeidsdag i et halvt år! Så er det viktig å få med at retten til å bruke musikken gjelder for en avtalt periode, her er 5 år vanlig. Etter det må kontrakten eventuelt fornyes. Mange produsenter gir ut CD eller video fra forestillinga uten å være klar over at dette må avtales med de som har opphavsretter til produksjonen.

Relevant lesestoff:


Komponist