NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Askerspillet 2017

Siste registrerte framføring: 20. - 21. mai 2017
Fylke: Akershus
Kommune: Asker
Plass: Asker kulturskole

Heimeside: kulturasker.no/arrangement/askerspillet-2017/
Kontakt: Gro Lystad

Et historisk spill om Østre Asker gård og Askerbygda fra 1500-tallet til i dag. Gården har vært sentral i Askers historie. I middelalderen var den knyttet til Hovedøen kloster, og gjennom århundrene har gården vært et knutepunkt for reise, handel og kommunikasjon.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no