NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Den Gode Hensigt 2017

Siste registrerte framføring: 30. august - 2. september 2017
Manuskript: Christin Grilstad Prøis
Musikk: Christin Grilstad Prøis
Fylke: Vestfold
Kommune: Svelvik
Plass: Svelvik

Heimeside: dengodehensigt.wixsite.com/minside
E-post: dengodehensigt@gmail.com

Sommermusikalen har handling fra gamle Svelvigen. Året er 1812 og Napoleonskrigen raser i Europa. Til Svelvigen kommer et soldatkompani på ca 100 mann som skal vokte innseilinga til Drammen. Soldatene blir i Svelvigen i syv år uten at et eneste engelske krigsskip kommer seilende. De har derfor gode dager. ​ I sommermusikalen blir vi kjent med soldatene, vertshus-Johanne som livnærer seg på å selge dem skjenk, overtollbetjenten som mistenker Johanne for å selge smuglerbrennevin, skipsrederdatteren Anna og skomakersvennen Lars som beiler til henne.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no