NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Maren dømt til døden 2017

Siste registrerte framføring: 8. - 12. august 2017
Manuskript: Svein Bertil Sæther
Musikk: Fridtjof Hjertås
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Hitra
Plass: Dolm kirke

Heimeside: www.marenspillet.no/
E-post: kontakt@marenspillet.no

Maren Johanne Olsdatter Jektvik ble dømt til døden og henrettet for giftmord på sin ektefelle på Dolmøya på Hitra i 1849. Om Maren var skyldig eller ikke, vet man ikke den dag i dag. Med utgangspunkt i det lokale tar Maren dømt til døden opp allmennmenneskelige spørsmål som går på intoleranse og en del etiske problemstillinger, som er tidløse og uten geografisk tilknytning. Disse spørsmålene konkretiseres i en historie fra denne regionen, som bygger på skriftlig materiale og muntlige overleveringer. Det å få oppleve stykket i Dolm kirke, stedet hvor Maren ble konfirmert, gift og begravd, og i tillegg like ved prestegården der hun i flere år hadde tjeneste, gjør det enda mer nært. Maren var en av oss, og gikk rundt på Dolm, der aktører, publikum og andre besøkende ferdes i dag.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no