NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Oberst Kruse og slaget ved Riser bru

Siste registrerte framføring: 09. april 2016
Manuskript: Juliane Husvik Sukkestad
Fylke: Akershus
Kommune: Aurskog-Høland
Plass: Løken i Aurskog-Høland

Heimeside: www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter/oberst-kruse-og-slaget-ved-riser-bru/

Slaget ved Riser bro den 9. mars 1716, også kalt trefningen i Høland, var den første kampen som sto mot svenskekongen Karl XIIs tropper under hans første norgesgfelttog i 1716, og markerte starten på Den Store Nordiske krig. Dette ble et dramatisk slag som skulle vise hvilken motstandskraft svenskekongen kom til å møte på sin vei. I år er det 300 år siden slaget og vi ønsker å markere dette ved å sette opp et spel der hvor slaget fant sted, på Løken i Høland. Spelet går av stabelen den 9. april 2016, 1 måned etter 300-årsdagen. Spelet er gratis.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no