NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Amerikaklokkå

Siste registrerte framføring: 18. juni - 28. august 2016
Manuskript: Arild Hoksnes
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Turneforestilling
Plass: Fleire

Heimeside: www.facebook.com/amerikaklokka/?fref=ts

Husker du året 1963? Husker du kanskje at bøndene begynte å investere i traktorer først på 60-tallet? Men ikke alle gardbrukere var like glade i disse bensinslukere og "bråkmakere".Mange sverget fortsatt til gamle Blakken. Handlingen starter to dager før Jonsok. Forberedelsene til slåttonna er godt i gang. Men idag venter Knut og Maren hjemkomsten av deres eneste sønn, Litle-Erik. Han har vært ute til sjøs i to år, og nå venter foreldrene at sjømannen skal komme heim og hjelpe til med slåtten og gardsarbeidet. Men Litle-Erik har vært ute i den store verden og lært nye skikker og nye måter å drive gard på. Nå har han bestemt seg for å ta over garden og modernisere driften etter sitt eget hode. Vil Knut Myren gi ifra seg garden til odelsgutten med slike moderne planer for gardsdrift? Hjelper det med fine amerikanske gaver og gullur? Det ligger an til strid.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no