NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Arvesølvet

Siste registrerte framføring: 25. juni - 14. august 2016
Manuskript: Marte Hallem
Musikk: Marte Hallem
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Verdal
Plass: Stiklestad

Heimeside: stiklestad.no/2016/06/01/arvesolvet/
E-post: stiklestad@snk.no

Telefon: 74 04 42 00

Tre tun på folkemuseet blir levendegjort som 1898, 1942 og 1959 gjennom tablåteater. Her fortelles spennende hverdagshistorier med liv, latter og alvor.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no