NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
BærumsSpillene (De tause heltene)

Siste registrerte framføring: 16. - 27. august 2017
Manuskript: Axel Hellstenius
Musikk: Kari Stokke
Instruktør: Bjørn Birch

Fylke: Akershus
Kommune: Bærum
Plass: Grinimuseet

Arrangør: BærumsSpillene
Heimeside: www.baerumsspillene.no/
E-post: prod@baerumsspillene.no
Kontakt: Bjørn Larsåsen

Telefon: 400 43 177
Adresse: BærumsSpillene, Postboks 21, 1317 Bærums Verk

Nypremiere. Om livet på Grini fangeleir og fangenes kamp for overlevelse i noen av de mest dramatiske årene i vår tid, 2. verdenskrig 1940-45.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no