NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Bjønnlabben (En fangstmanns historie)

Siste registrerte framføring: 19. - 26. juli 2009
Manuskript: Hans-Magnus Ystgaard
Musikk: Laila Totsås
Instruktør: Ørjan Hattrem

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Lierne
Arrangør: Lierne Kommune
E-post: bente.estil@lierne.kommune.no
Kontakt: Bente Estil

Telefon: 74343467
Adresse: 7882 Nordli

Tema for forestillingen er livet til fangstmannen i grensetraktene mellom Norge og Sverige rundt århundreskiftet. Vi møter fangtsmannen som barn, som opplevelsessøkende ungdom og som familiefar som rives mellom det faste og krevende livet som bonde, og friheten som jakten og fjellet gir han. Forholdet mellom mann og kvinne har vært viktig også ved tidligere oppsettinger. Årets forestilling videreutvikles fra en monolog til en dialog da en kvinnelig skuespiller også kommer med i stykket. Med dette grepet vil tema kjønnsroller komme enda tydeligere frem.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no