NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Her vokste mine inntrykk (Om Bjørnstjerne Bjørnson sin oppvekst i Nesset)

Siste registrerte framføring: 31. august - 5. september 2010
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Nesset
Plass: Nesset Prestegard, Eidsvåg

Heimeside: www.bjornsonfestivalen.no
E-post: bjorn.olander@nesset.kommune.no
Kontakt: Bjørn Ølander

Telefon: 71 23 11 91

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no