NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Bronsebukkene vandreteater 2016

Siste registrerte framføring: 24. mai 2016
Fylke: Oppland
Kommune: Lunner
Heimeside: www.facebook.com/events/1646879265572812/?active_tab=about
E-post: post@bronsebukkene.no

Vandreteater fra tidligere Løken skole på Grindvoll. Vi går en rundtur i terrenget langs vei og skogstier og blir ført inn i scener fra bronsealderen og med historien om funnet av bronsebukkene på Grindvoll.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no