NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2017, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Spelet om Christopher Hvidt

Siste registrerte framføring: 29. mai 2014
Fylke: Vestfold
Kommune: Sandefjord
Plass: Preståsen

Heimeside: www.hjertnes.no/Kultur/AndreAktorer/articleType/ArticleView/articleId/1597/Spelet-om-Christopher-Hvidt--Torsdag-29-mai-kl-2100--Prestasen.aspx
E-post: Audun@tjomsland.no

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no