NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Den Gode Hensigt (Svelvikspelet)

Siste registrerte framføring: 31. august - 03. september 2016
Manuskript: Christin Grilstad Prøis
Musikk: Christin Grilstad Prøis
Fylke: Vestfold
Kommune: Svelvik
Plass: Kirkeparkamfiet

Arrangør: Foreningen Den Gode Hensigt
Heimeside: www.facebook.com/Den-Gode-Hensigt-179217002272263/
E-post: dengodehensigt@gmail.com

Velkommen til sommermusikal på brygga i Svelvik. Gå ikke glipp av et stykke historie satt i en lun og humoristisk ramme ved Drammensfjordens bredd.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no