NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Den gode hensigt

Neste framføring: 29. august - 1. september 2018
Manuskript: Christin Grilstad Prøis
Fylke: Vestfold
Kommune: Svelvik
Plass: Svelvik

Heimeside: dengodehensigt.wixsite.com/minside
E-post: dengodehensigt@gmail.com

Sommermusikalen har handling fra gamle Svelvigen. Året er 1812 og Napoleonskrigen raser i Europa. Til Svelvigen kommer et soldatkompani på ca 100 mann som skal vokte innseilinga til Drammen. Soldatene blir i Svelvigen i syv år uten at et eneste engelske krigsskip kommer seilende.

De har derfor gode dager. I sommermusikalen blir vi kjent med soldatene, vertshus-Johanne som livnærer seg på å selge dem skjenk, overtollbetjenten som mistenker Johanne for å selge smuglerbrennevin, skipsrederdatteren Anna og skomakersvennen Lars som beiler til henne.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no