NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Der båra bryt

Siste registrerte framføring: 29. - 30. april 2016
Manuskript: Fridtjof Urdal, Torkil og Maria Trytil Vennerød
Musikk: Ludvig Elblaus og Rune Rebne
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Bremanger
Plass: Grotlesanden

Heimeside: www.derbaarabryt.no/
E-post: kulturreidun@gmail.com

Telefon: 97104030

«Der båra bryt» er eit utforskande landskapsteater der du som publikum vert ein viktig del av heilskapen. Gjennom fylkesarkivet har vi fått tilgang til eit rikhaldig materiale frå Bremanger som går meir enn 1000 år tilbake i tid. Dette viser ein rå kystkultur , der menneska er overletne til naturkreftene.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no