NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Det store julespelet (Det skjedde i Julebygda)

Siste registrerte framføring: 6. - 10. desember 2017
Manuskript: Arnt Olav Klippenberg sammen med Ingvar Hovland
Musikk: Øystein Ellingsen
Fylke: Rogaland
Kommune: Sandnes
Plass: Julebygda

Heimeside: www.facebook.com/julebygdspelet/
E-post: post@julespelet.no

Julebygdspelet "Det skjedde i Julebygda" ble første gang ble oppført i 2010. Historien er lagt til ca. 1810 og forteller om et jødisk par, Josef og Maria, som søker jobb og opphold i Norge.

Stykket spilles utendørs midt i desember. Det skaper en spesiell atmosfære og gir tilskuerne en unik opplevelse.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no