NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Det store julespelet (Det skjedde i Julebygda)

Siste registrerte framføring: 6. - 10. desember 2017
Manuskript: Arnt Olav Klippenberg sammen med Ingvar Hovland
Musikk: Øystein Ellingsen
Fylke: Rogaland
Kommune: Sandnes
Plass: Julebygda

Heimeside: www.facebook.com/julebygdspelet/
E-post: post@julespelet.no

Julebygdspelet "Det skjedde i Julebygda" ble første gang ble oppført i 2010. Historien er lagt til ca. 1810 og forteller om et jødisk par, Josef og Maria, som søker jobb og opphold i Norge.

Stykket spilles utendørs midt i desember. Det skaper en spesiell atmosfære og gir tilskuerne en unik opplevelse.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no