NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Dølgsmål

Neste framføring: 6. - 9. september 2018
Manuskript: Ingunn Andreassen
Musikk: Jarle Storløkken
Fylke: Akershus
Kommune: Rælingen
Plass: Rælingen bygdetun

Heimeside: www.facebook.com/D%C3%B8lgsm%C3%A5l-Historisk-spel-i-R%C3%A6lingen-2019277904956955/

"Dølgsmål" er et nyskrevet historisk spel, en utendørs teaterforestilling basert på 1700-tallets kvinneskjebner i Rælingen.

Handlingen foregår på en bondegård, og kjernen i fortellingen bygger på en sann historie fra 1705 om en tjenestejente som ble gravid utenfor ekteskap og fødte et dødfødt barn i skjul. Barnet ble oppdaget og tjenestejenta ble dømt og halshugd.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no