NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Dølgsmål

Neste framføring: 6. - 9. september 2018
Manuskript: Ingunn Andreassen
Musikk: Jarle Storløkken
Fylke: Akershus
Kommune: Rælingen
Plass: Rælingen bygdetun

Heimeside: www.facebook.com/D%C3%B8lgsm%C3%A5l-Historisk-spel-i-R%C3%A6lingen-2019277904956955/

"Dølgsmål" er et nyskrevet historisk spel, en utendørs teaterforestilling basert på 1700-tallets kvinneskjebner i Rælingen.

Handlingen foregår på en bondegård, og kjernen i fortellingen bygger på en sann historie fra 1705 om en tjenestejente som ble gravid utenfor ekteskap og fødte et dødfødt barn i skjul. Barnet ble oppdaget og tjenestejenta ble dømt og halshugd.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no