NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Dragseidspelet (På Sverdeggja)

Siste registrerte framføring: 28. - 29. mai 2016
Manuskript: Rolf Losnegård
Musikk: Per Janke Jørgensen
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Selje
Plass: Dragseidet, Stadlandet

Arrangør: Stadlandet UL
Heimeside: www.dragseidspelet.no
E-post: stadlandetul@gmail.com
Kontakt: Margit Fløde

Telefon: 90994614
Adresse: Stadlandet Ungdomslag v/ Margit Fløde 6750 Stadlandet

Stykket skildarar møtet mellom Olav Tryggvasson og høvdingane for dei fire vestlandsfylka som skulle kristnast. Men mest skildrar stykket møtet mellom kongen og stadværingen Ragnvald --og familien hans.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no