NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Dragseidspelet (På Sverdeggja)

Siste registrerte framføring: 28. - 29. mai 2016
Manuskript: Rolf Losnegård
Musikk: Per Janke Jørgensen
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Selje
Plass: Dragseidet, Stadlandet

Arrangør: Stadlandet UL
Heimeside: www.dragseidspelet.no
E-post: stadlandetul@gmail.com
Kontakt: Margit Fløde

Telefon: 90994614
Adresse: Stadlandet Ungdomslag v/ Margit Fløde 6750 Stadlandet

Stykket skildarar møtet mellom Olav Tryggvasson og høvdingane for dei fire vestlandsfylka som skulle kristnast. Men mest skildrar stykket møtet mellom kongen og stadværingen Ragnvald --og familien hans.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no