NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Emigrantspelet

Siste registrerte framføring: 23. - 26. juni 2011
Manuskript: Eldgrim Springgard Bearbeidet av Gry Tøsdal v/Hallingdal Teaterverksted og Gyda Hoffmann
Instruktør: Målfrid Breivik

Fylke: Buskerud
Kommune: Nes
Plass: Hallingdal Museum, Nesbyen

Arrangør: Nes Museumslag og Hallingdal Museum
Heimeside: hallingdal-museum.no/
E-post: firmapost@hallingdal-museum.no
Kontakt: Hallingdal Museum

Telefon: 32071485
Adresse: Møllevegen 18, 3540 Nesbyen

I 1862 utvandret Gro Nilsdatter Gudmundsrud og Ole Svendsen Skrattegard fra Ål til Amerika. Nygifte, og med håp om en bedre framtid dro de, som så mange andre fra Hallingdal, til den nye verden. Der slo de seg ned i Iowa og bygde seg fram. Gro skrev mange brev hjem. Brevene gir oss et levande bilde av tilværelsen for en emigrant og forestillingen bygger i stor grad på disse.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no