NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Olsokspelet i Fyresdal (Skeid)

Siste registrerte framføring: 29. - 30. juli 2011
Manuskript: John Magnus Dahl
Fylke: Telemark
Kommune: Fyresdal
Plass: Fyresdal Bygdemuseum, Øyskogen

Arrangør: Vest-Telemark Museum
Heimeside: www.sogelandet.no

Eit forrykande olsokspel med tradisjonar. Lokal manusforfattar og lokale skodespelarar samarbeidar med profesjonell instruktør og profesjonelle skodespelarar. Denne gong med vikingkvinnene i sentrum. Kveldsstemninga på utescena er magisk!

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no