NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Gaularspelet (Kjærleikssaum)

Siste registrerte framføring: 12. - 13. august 2017
Manuskript: Rolf Losnegård etter ein ide av Egil Hjelmeland
Musikk: Magne Rutle
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Gaular
Plass: Osen Gard

Arrangør: Gaularspelet
Heimeside: www.gaularspelet.no
E-post: styret@gaularspelet.no

Gaularspelet er utforma på bakgrunn av historiske hendingar i Dalsfjordområdet i vikingtida mellom år 865 og 874, slik ein finn det fortalt i islandske kjelder og Sunnfjordsoga. Hendingane er bygd opp rundt Atle Jarl frå Gaular i ei tid då Harald Hårfagre arbeidde med å samle Norge til eitt rike.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no