NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Gaularspelet (Kjærleikssaum)

Siste registrerte framføring: 12. - 13. august 2017
Manuskript: Rolf Losnegård etter ein ide av Egil Hjelmeland
Musikk: Magne Rutle
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Gaular
Plass: Osen Gard

Arrangør: Gaularspelet
Heimeside: www.gaularspelet.no
E-post: styret@gaularspelet.no

Gaularspelet er utforma på bakgrunn av historiske hendingar i Dalsfjordområdet i vikingtida mellom år 865 og 874, slik ein finn det fortalt i islandske kjelder og Sunnfjordsoga. Hendingane er bygd opp rundt Atle Jarl frå Gaular i ei tid då Harald Hårfagre arbeidde med å samle Norge til eitt rike.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no