NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Giskespelet (Olav Haraldson og Arnungane på Giske)

Siste registrerte framføring: 14. - 16. juni 2013
Manuskript: Johannes Heggland
Musikk: Terje Skytterholm
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Giske
Plass: Giske Amfi

Arrangør: Giskespelet
Heimeside: www.giskespelet.no
E-post: post@giskespelet.no
Kontakt: Arne Tunheim

Adresse: 6052 Giske

Forspelet til slaget på Stiklestad. Norsk nasjonalhistorie som gir den dramatiske bakgrunnen til at Giskeætta etter kvart vart den mektigaste stormannsætta i Noreg.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no