NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Giskespelet (Olav Haraldson og Arnungane på Giske)

Siste registrerte framføring: 14. - 16. juni 2013
Manuskript: Johannes Heggland
Musikk: Terje Skytterholm
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Giske
Plass: Giske Amfi

Arrangør: Giskespelet
Heimeside: www.giskespelet.no
E-post: post@giskespelet.no
Kontakt: Arne Tunheim

Adresse: 6052 Giske

Forspelet til slaget på Stiklestad. Norsk nasjonalhistorie som gir den dramatiske bakgrunnen til at Giskeætta etter kvart vart den mektigaste stormannsætta i Noreg.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no