NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Spelet om bondehelgenen Tollev Salemann

Siste registrerte framføring: 15. - 17. september 2016
Manuskript: Signe Eira bygd på ei lokal historie.
Musikk: Knut Nyheim
Fylke: Telemark
Kommune: Tinn
Plass: Bakkhuslåvin Tessungdalen

Arrangør: Grautkjeringan og Kamerina Kulturverksted
Heimeside: www.grautkjeringan.com/
E-post: tesseng5@gmail.com

Telefon: 95108227

Multimediaframsyning der lydkulissar, film, levande teater spelar på lag med det grove låverommet. Publikum kjem tett på forteljinga om TOLLEV som levde i Tessungdalen på slutten av 1200-talet. Etter sin død vart han dyrka av bygdefolket på helgenvis ved Tollevssok, ein gong i året, fram til 1692.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no