NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Spelet om bondehelgenen Tollev Salemann

Siste registrerte framføring: 15. - 17. september 2016
Manuskript: Signe Eira bygd på ei lokal historie.
Musikk: Knut Nyheim
Fylke: Telemark
Kommune: Tinn
Plass: Bakkhuslåvin Tessungdalen

Arrangør: Grautkjeringan og Kamerina Kulturverksted
Heimeside: www.grautkjeringan.com/
E-post: tesseng5@gmail.com

Telefon: 95108227

Multimediaframsyning der lydkulissar, film, levande teater spelar på lag med det grove låverommet. Publikum kjem tett på forteljinga om TOLLEV som levde i Tessungdalen på slutten av 1200-talet. Etter sin død vart han dyrka av bygdefolket på helgenvis ved Tollevssok, ein gong i året, fram til 1692.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no