NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Fru Guri av Edøy

Siste registrerte framføring: 14. - 17. juli 2016
Manuskript: Peggy Kruse
Musikk: Asgeir Gjøstøl
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Smøla
Plass: Gurisentret på Edøya, Smøla

Heimeside: www.gurispelet.no
E-post: anne-elisabeth.gjeldnes@smola.kommune.no

Telefon: 919 10 519 / 71 54 26 00
Adresse: Edøy 6570 Smøla

Fru Guri av Edøy - Norges varmeste utespel. I brytningstida (1100 tallet) mellom gammel og ny tro kjemper Fru Guri for å få bygge ny kirke på Edøya. Med klokskap og kjærlighet holder hun familien samlet gjennom tro og tvil, tragedie og lykke. Sterke kvinneskikkelser og "karravolne" mannfolk beveger oss i en følelsesladd og sterk forestilling.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no