NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Fru Guri av Edøy

Siste registrerte framføring: 14. - 17. juli 2016
Manuskript: Peggy Kruse
Musikk: Asgeir Gjøstøl
Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Smøla
Plass: Gurisentret på Edøya, Smøla

Heimeside: www.gurispelet.no
E-post: anne-elisabeth.gjeldnes@smola.kommune.no

Telefon: 919 10 519 / 71 54 26 00
Adresse: Edøy 6570 Smøla

Fru Guri av Edøy - Norges varmeste utespel. I brytningstida (1100 tallet) mellom gammel og ny tro kjemper Fru Guri for å få bygge ny kirke på Edøya. Med klokskap og kjærlighet holder hun familien samlet gjennom tro og tvil, tragedie og lykke. Sterke kvinneskikkelser og "karravolne" mannfolk beveger oss i en følelsesladd og sterk forestilling.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no