NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Gull, gråstein og grå hår

Siste registrerte framføring: 11. - 12. juni 2016
Fylke: Hedmark
Kommune: Hamar
Plass: Urtehagen

Heimeside: middelalderfestival.no/urtehageskuespillet
E-post: festival@domkirkeodden.no

Broder Antonio har fått en idé som skal gjøre han både rik og udødelig. Men som vanlig setter han hele Urtehagen på hodet og tålmodigheten til abbedissen på prøve. Broderen vil lage gull, og forsøker å lure noen hemmeligheter ut av abbedissen. Men han finner fort ut at veien fra Guds nåde til Djevelens vrede er kort...

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no