NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Sjelespeilet (Sagnet om den Hvite Dame)

Siste registrerte framføring: 6. - 8. september 2013
Manuskript: Thor Rummelhoff
Musikk: Helge Hurum og Erik Olsen
Fylke: Akershus
Kommune: Hurdal
Plass: Molstad

Arrangør: Hurdal Bygdespel
E-post: hurdal.bygdespel@gmail.com
Kontakt: Kari Bjercke

Telefon: 97 59 01 87

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no