NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Ingen manns land 2018

Neste framføring: 23. - 26. august 2018
Manuskript: Hans Magnus Ystgaard
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Inderøy
Plass: Muustrøparken, Straumen

Heimeside: kultar.no/billetter/ingen-manns-land/

I 2018 er det 300 år siden Armfeldts felttog gjennom Trøndelag. Dette var et felttog med mange døde og et felttog som satte langvarige spor etter seg. Mest kjent er tragedien på Tydalsfjellene under svenskenes tilbaketrekning. At følgene av felttoget for lokalbefolkningen i distriktet også var enorme, er mindre kjent. Det er den siden av hendelsene "Ingen manns land" setter søkelyset på.

Dramaet "Ingen manns land" handler om det godes vilkår i en ond verden, og er lagt til en gård på Røra i Inderøy kommune. Kona på gården, Kari, er fra Jamtland. Mannen hennes, Søald, er utskrevet til de dansk-norske styrkene, så han har hun ingen kontakt med. På gården har hun to mindreårige barn, farfaren deres og ei tjenestejente. En dag seint på høsten kommer en utmatta guttunge til gårds. Han gir seg ut for å være brorsønnen til Kari som har rømt fra de svenske styrkene. Kari kommer i et uløselig dilemma: Skal hun beskytte gutten og utsette seg for svenske patruljers hevn, eller skal hun vise ham vekk og sikre sin egen familie?

Hendelsene på gården gjenskapes på en stemningsfull måte i Muustrøparken på Inderøy. En time før alle forestillingene vil det bli vist historiske tablå i området.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no