NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Menn av malm, jenter av jern (Jernverkshelga i Feiring)

Siste registrerte framføring: 05. - 07. august 2016
Manuskript: Tor Karseth
Musikk: Tor Karseth
Fylke: Akershus
Kommune: Eidsvoll
Plass: Feiring jernverk

Heimeside: www.jernverket.info/jernverksteateret/
E-post: info@jernverket.info

Ute i Europa raser Napoleonskrigene, det er uår med nattefrost og kornmangel. Isen ligger fortsatt på Mjøsa i mai og situasjonen for folk i Feiring jernverk og ved gruveplassene er vanskelig og til tider uutholdelig. Forvalteren av jernverket, Hans Henrik Gerhard Klouman, slites mellom eieren Carsten Ankers ønske om fortjeneste og arbeidsfolkets problemer og frustrasjon over vanskelige forhold. I tillegg til forvalteren med frue, møter vi det unge paret Jens og Elisabeth, søstera Dorte og den steile Peder, vennene deres Andrine og Gudmund og andre unger og voksne i jernverket.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no